Irodalmi sarok
ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Irodalmi sarok ( A vakok és gyengénlátók alkotásaiból )

Menü

Rózsa Dezső


A B C

 

Alszom.

 Álmodom

  Boldogan

   Cuppanó

    Csókod.

     Dadogom

      Elmúlt

       Életem,

        Fájó

         Gondjaid

          Gyógyítom

           Habzsolva

            Iszom

             Ízeid.

              Jaj!

               Kell

                Lelkem

                 Még

                  Neked?

                   Óvom

                    Örökké

                     Piheként

                      Remegő

                       Simuló

                        Szíved,

                         Tudom,

                          Utamon

                           Űz

                            Veled

                             Zenélő

                              Zsongás!

 

 


Születésnapodra

 

 Homlokod mögött fényes híd feszül,

  összeköt múltat és jövőt.

   A jelen hullámait gátak szorítják mederbe

    gondolataidat emberkéz vigyázza.

     Ajkad szögletében megfeszül a csönd.

 

     Az út porát régóta viseled szürkülő hajadon.

    Karod mozdulása lég-grafikákat rajzol,

   míg szembeszélben lépteid zaja visszahull fejedre

  meghalt emlékképek feszítik lázadó tudatod,

 a könyörtelen valóság a föld porába rántja lényed.

 

 Mindennapi élted harcait megvívod örökre hívőn,

  és elviseled a tények kegyetlen tudatát!

   Az élet halmozza a tehetetlen valóság rettenetét

    és különös figurákat rajzol fáradt homlokod redőin.

     Barázdáiban megpihen a súlyavesztett porszem.

 

     Nem vagy egyedül, kivel tántorog az élet,

    mely határt von a határtalan létdimenziókban.

   Válladon pihen a hontalanság pusztító hite,

  itthonnak álmodod a mindenkori befogadó jelent,

 a múlt mégis az otthonhoz fűz szüntelen, csendesen.

 

 Lényed képeit sokan megértik, mint a tegnapok visszfényét.

  Két nyíló virág idézi a múltat, jelent és jövőt.

   Életed mértéke ez ötvenhét éved perce, napja és éve,

    neked szántja barázdáit a sodró hónapok ekevasa.

     De tudd, hogy hová mész minden este haza!

 

     Megmérettél és a mérleg súlyosnak talált,

    nem dicsőség, csak lehetőség, helyzet, talán!

   Álmatlan éjszakáid mókuskerekének tengelyében élsz

  és tudatodnak fáj az örök elmúlás körbeforgó ténye,

 bár tudod, hogy az élet örök, csak az alanya más!

 

1997. március 06.        R.D.

 


Álarc

 

Vigyázzt vezényel a józan ész,

kemény szó röppen, mint a gránát.

A szerelem álcázza magát,

a jövőidő csak visszanéz.

 

Jelent álmodik a rég-elmúlt

és vánszorog a holnap felé,

vágyat ölel, mintha megtenné

a gyilkos szót, úgy, ki megvadult.

 

Bár harmóniát ígér a csend,

de megfeszülnek az idegek,

a fül nem hallja az érveket,

a visszhang távolról összecseng.

 

Hamis dalt szimatol a való

és ellen áll az igaz szónak,

nem hisz a mindennapi mának

csaló a lét, amely bíztató.

 

Megvívott kegyetlen szócsaták,

mérgezett nyílként marják lelkünk,

a szerelmet, mit elfeledtünk,

csak reméljük a távolon át.

 

Életünk mégis örökös harc,

megcsiszol, mint egymáshoz valót,

és megbocsát minden bántó szót

mert nem minden fintora álarc.

 

 


Alkony

 

Elfáradt a tűz, lángja már nem melegít

és fényében nem fürdik meg a szerelem.

Nem vár vándort, tüze nem csábít utazót,

fáradt-léptű barátot megpihenni sem.

 

Fürge szikrák már nem törnek magosokba,

a füst folyt, torkot szorít és könnyet fakaszt,

a szél, csak pernyét talál a múlt hevéből

lassan mindent ellep a tavaszi haraszt.

 

Már meghalt a szerelem tiszta reménye,

és csak vigyorog a hosszúra nyúlt árnyék,

az alkonyba fordult fény szeme megvakult,

az utolsót lobbanó láng füstje száll még.

 

Estére készül  az égi vándor képe,

lángoló felhőket sodor felé a szél

és a horizont lassan szürke színre vált

bár suttog a lomb, az elmúlásról beszél.

 

Múltat és jövőt köt csokorba a jelen,

az álom, és valóság vív vesztett csatát,

és örök párhuzamok törnek szerte szét,

az értelem, becsapni nem hagyja magát!

 

Tavaszra váltva porlad el a régi múlt

virág így nyílhat a távoli réteken,

az illatuk elfedi a halál szagát,

de változtatni nem lehet a tényeken.

 

Talán az ész tudja, hogy mégis mit akar,

mintha remélné, azt ami reménytelen,

de konok makacsság emel büszke gátat

és meghazudtolja magát az érzelem!

 


Álmatlanság...

 

Ha lefekszel és melléd telepednek álmaid,

gyötörnek izzadt gondolatok hörgő rímeid

nyersgyémántként peregnek léted álomküszöbén

megremeg az ébrenlét s a torz való fut feléd!

Szempillád mögé, mint filmvászon úgy feszül a múlt

és rohan veled a jelen, mint aki megvadult.

Megvacogtatnak a bűnök,  a vélt tragédiák,

egy agyonvert madár, s az átmulatott éjszakák.

És az ökölbe szorított kéz lassan megpihen,

az elfáradt agy már gondolkodni is képtelen.

Az éjszakába ájulnak már érzékszerveid

de szíved még mardossák mindennapi kínjaid!

Dobhártyádon dühöngve dobol az élet zaja

kopog a visszafojtott indulatok zápora!

Idegeid gitárhúrként pendülnek az éjben

s elfojtott vágyak ébrednek a mély sötétjében.

És makacs nem-ekkel harcol az igenek hada,

Álomba ringat, mélybe húz a fáradság maga.

Alig mozdul már az élet, pilláid súlya fáj!

Elmédet elbódítja a mindennapi muszáj.

 

 


Anyák napjára

 

Szépek a májusi éjszakák,

és újjá születik az élet,

friss madárfütty zeng a téren át,

a zöld szín fest be minden létet.

 

Nekem a május már csak emlék

torkot szorít az emlékezet,

homlokom vásznán ő a szentkép

ki mindig megóvta lelkemet.

 

A múlt idő, mely távolba vész

már nem pótolhatja semmi sem,

csak forgácsot rak össze az ész

és a könnyem pereg csendesen.

 

           Adósod maradtam én, anyám

           ki ellopta tőled a percet,

           mert karodban volt igaz hazám,

           hisz átvállaltál százegy terhet!

 

           A távolságtól szíved szakadt

           és nem győzött meg az értelem,

           de fiadnak mégis megmaradt

           az örök küzdés, az érzelem!

 

           Láttál szeretni és szenvedni már

           az első ráncot a homlokon,

                    szívemben láttad, mily nagy a kár

                    mi az igaz, túl az álmokon!

 

         Én is úgy voltam, mint annyi más,

         ki nem hitte, hogy egyszer vége,

         majd szíven ütött a búcsúzás

         az életnek nem volt esélye!

 

         És mégsem lehet soha vége,

         nincs, ki elfeledné az anyát

         aki kezét tette kezébe

         és megteremtette önmagát!

 

         Május, újra indul az élet,

         és arany-eső hull a földre,

         de nekem anyám emlék kép lett,

         csak szívemben őrzöm, örökre!

 

 


Nyári hajnal

 

Átölelt a nyári hajnal,

mint anya gyermekét,

vidám, zengő madárdallal

köszönt a nyári ég.

 

Fehér fodrú felhő oson,

arcomhoz ér a szél

és mosolyog a Balaton

hozzám szalad a fény.

 

Magam ülök a teraszon,

körbe vesz a magány,

könny csordul végig arcomon,

vajon gondolsz-e rám!

 

Felettem tüzes felhő száll,

véres a nap feje,

előttem büszke fenyő áll,

övé a fény fele.

 

***

 

Nyári alkony

 

átölelt a nyári alkony,

mint ifjú kedvesét,

egyedül vagyok a parton,

hallom a víz neszét.

 

Lassan lehalkul az élet,

fényhíd feszül elém,

az alkony festi a képet,

a Balaton vizén.

 

Felrebben egy fehér sirály,

alatta hattyú lebeg

és szürkébe süllyed a táj,

az élet megremeg.

 

Bolyong a sivárlelkű szél,

belenyögnek a fák,

jajgatásuk az égig ér

és kettétört egy ág.

 

 


Búcsúzás

1998. március 30.

 

Tavaszra készülnek a temetői fák,

zöldellő bokrok bólogatnak a szélben

és madár ének remeg a felhők alatt

de a virágcsokrok meghalni készülnek.

 

                    A kényszerű csendben dübörög az élet,

                    a rohanó világ nem torpan meg soha,

                    most csak a lélek dalol halk harmóniát

                    könnyet nyel a nincs-tudatra ébredt ember.

 

A bánat öltönyben áll vigyázz-t a sírnál,

megfeszült figyelem kísér minden létet,

halkan mormolt dogma remeg az ajkakon

és frissen mosott hajat fúj a kósza szél.

 

                    Lassú léptek csikordulnak a kavicson,

                    és dérütött homlok fordul a fény felé,

                    majd fekete selyem suhan sejtelmesen,

                    sikolt az élet, ahol a halál az úr.

 

A koporsón szétporlad az első göröngy,

és felsír a jelen lemondó éneke,

megmozdul a lapát gyakorlott ütemben,

kisharang búcsúztatja az útra kelőt.

 

                    A sírhalom kész, most élők veszik körül

                    és virág-pompáját megcsodálja a nap,

                    de holnapra már egyedül marad a múlt

                    ám az élet nélküle is tovább robog!

 


A csend

 

Ha megszólalnék, belehalna.

És a halál, mindig nagyon fáj.

A magány csendje egyedül jár,

és a bűn volt első jutalma.

 

Néha kell, bár sohasem teljes,

és mégis áhítják oly sokan,

nem tudják mit ér, mert nem olyan,

mint az idő, az nem kegyelmes.

 

Ha néha úgy érzed, létezik,

akkor állj meg egy percre talán,

és ha szívedhez ér a magány

tudd, hogy csak az ész emlékezik.

 

Ha a lelkedben megvan a rend,

a barátod is, és a társad,

bár az is lehet, hogy csak áltat,

fáradt homlokod mögött a csend.

 


Dilemmák

 

 Önmagamba fordított életem zsákutcáiban ténfergek.

  Ellepnek a múlt testemhez, lelkemhez tapadó emlékei.

   Lábam alatt megcsörrennek a széttört álomroncsok,

    Orromat az elmúlás bűzös rothadó szaga csavarja.

 

    Megérintenek a régen elfeledtnek hitt gondolatok,

   megizzasztanak a hosszú álmatlan meddő éjszakák.

  Vélt láncait tépdesi a megrettent, hitetlen jelenidő.

 A hajnal fénye is csak csalóka láztól gyötört álom.

 

 A józan ész megkérdőjelez mindent, ami csalhatatlan,

  és hazugságnak gondol, már rég tudott biztonságot is.

   Az érvek harcában győz a megfagyott kétségbeesés,

    a bizalom,  kínjaitól a pusztuló földig görnyed.

 

    Dühödt szó-villámok cikáznak az elkeseredett vitában,

   erőt, ideget próbál az elvakult, sziszegő harag!

  a nem-ek párbajtőre vad szikrákat szór szerte-szét,

 az értelmüket vesztett mondatok halálos sebből vérzenek.

 

 Diadalt ül a féltékenység vulkánt izzasztó ereje!

  Tombol és rombol céltalan dühe, a gyűlölet gátat dönt.

   Pusztító tüze megperzsel minden kimondott szót,

    s hamu hull az elhagyott, csaltnak vélt szerelemre.

 

    Úgy fájnak el nem követett, általad hitt vétkeim,

   mint éles penge, mely ártatlan szívet döf keresztül!

  Bűnös bűntelenségem arcomat nem pirítja előtted,

 csak dilemmáiddal vívok mindig örök vesztes csatákat.

 

 

 

Nézem a kék eget

 

Csak ültem az ablak előtt és néztem a kék eget,

micsoda távlatokat fog be az emberi elme

a tudni akarás, nincs határ, nincsenek végletek.

Ki tudja hányan emelték fejüket hálát adón,

vagy átkot szórva, hittel, hogy hangjuk a magosba ér

és hány százezren voltak ők,akik mindig álmodón

félték az ezredév mindenkori soros mítoszát,

vártak a megváltó szóra, mely talán rajtuk segít.

Voltak kik csalódtak, konokul sosem vártak csodát

fejükre hamut szórtak és könnyük a porba hullott.

 

elgondoltam, hogy mennyi bánat és öröm született

e nappalokra és éjszakákra szétszabdalt időben,

és hányan védték egymás ellen ugyan azt a hitet!

Az öröknek hitt világ jelképei elpusztultak.

Korhadó keresztek közé lehulltak a csillagok.

Vajon kik azok, akik hitükben még megmaradtak?

Az űrben mégis társat keres magának az ember,

és ami ismeretlen volt az már régen ismerős.

De lám! Újra minket pusztít el minden fényes fegyver

Demoklesz kardja megint a mi fejünk felett lebeg!

 

És hiába nevetett rám a fényesre csiszolt ég,

alatta szürke felhők vésztjósló gomolya mordul,

megremeg az élet, az ördög most tartja ünnepét.

A felhők fölött hiába remény, minden ragyogás

szikrázó fény és az örök élet megígért szava,

mert itt dühöng a szél és rettenetes a pusztulás!

Majd  bátor hősök lettek, akik legyőzték a gonoszt,

és  megáldották őket az örömittas emberek.

A halál egyszer mégis minden dicsőségtől megfoszt

A máglya tüzében a szentek is porba hullanak.

 

Milyen értelmetlen kínok a ragyogó ég alatt,

és mennyi bánat, és mennyi pusztulás szorít torkot,

a tankok nem döntik le a frissen épült házfalat.

És kölcsönvett árnyékok után kutat a napfénye,

megfáradt sugarak pásztázzák csak az öreg földet,

visszájára fordult az emberek tiszta reménye.

A vállunk fáradt lassúsággal a falfelé fordul,

és ha beszürkülnek az ifjúi csillogó szemek,

hogy ha már a lejtőn fölfelé senki el nem indul,

akkor pusztulnak el örökre a mindig-kezdetek.

 

Most is ott ülök az ablak előtt, nézek szerteszét

nyugodt éjszakát ígér a csöndes májusi este,

és talán a Göncölszekér fénye mond örök mesét.

Más távolságot mérnek rég a kíváncsi műszerek,

a fürge lézerek új galaxis felé rohannak,

de itt a földön nem értik meg egymást az emberek.

Néha áldott a távolság és átok a közellét,

kinyújtott kezünk csak álarcot tapogat tétován,

az élő szégyelli az igazságba vetett hitét!

A büszke emberiség alig ismeri önmagát.

 

 

 

Éjszaka...

 

Bámultam az éjszakát,

Ahogy a hold át meg át

Búvik a felhők ölén

s játszik az ég tört kékjén.

Távolról csillag ragyog,

pusztuló fénye zokog,

míg messziről földet ér,

a parkban aludni tér.

És kíváncsi szél bóklász,

megérett aranykalász

magja perdül a földre

új élet lesz belőle.

Muzsikál a nyári lomb,

ködlik a távoli domb.

Kék-fehérek a zöld fák,

a holdfény öleli át

a tájat és árnyakat

növel, távolságokat

is egymáshoz közelít,

összetartót szétfeszít.

 

 


Emlékezés

 

Leültem mellé, és átölelt a múlt,

összeértek a távol horizontok

a rideg valóság emlékké simult,

és ő tudta azt, hogy miért hallgatok.

 

Körül vett bennünket az örök hiány,

és úgy megnehezült a szavak súlya,

kérdésként megmaradt az örök talány,

miért nekünk jutott az élet búja!

 

És fáradt kéz indult könnyet törölni,

elket éget az emlékezés heve,

az ész ez ellen nem tud semmit tenni,

hisz a fájdalomnak van ténye, neve.

 

Mert, ahogy megmozdulsz apádat látom,

és kezed anyámként simít homlokot,

és mikor apám munkás kezét fogom,

anyád szemében tudom a bánatot.

 

Lásd, két élőt így köt össze a halál,

a jelenben is múltat idéz szemük,

lyenkor a perc is tétován megáll,

és emlékezésre horgad a fejük!

 

Átölelt a múlt, és leültem mellé,

mert, mi tudtuk, hogy kire emlékezünk

az életünk így válik örök csendé,

hisz, lassan mi is a vég-felé megyünk!

 


És?

 

...És lassan értünk szól a harang,

mellőlünk mennek el kortársaink.

Hitetlen tények néznek farkasszemet

velünk, mi még létezünk és megyünk.

 

...És lépünk tovább amíg csak lehet,

az életösztön, mint lendkerék repít!

Elhisszük még a jövő szép ígéretét,

bár megérint az elmúlás  fuvallata.

 

...És talán hisszük, hogy nekünk

van még mindenre megtervezett időnk,

mert megadatott, mi az elmenőnek nem!

Befejezni az örök befejezhetetlent.

 

...És ránk cáfol a kegyetlen jelen,

megcsorbít mindent, mi tökéletes.

Ellobbant gyertyaláng füstje csíp

a múlt megkérdőjelezi a mindig jelent.

 

 

 

Fájdalom

 

Ellopott órák zokognak gazdátlanul,

elhagyták őket a mindennapi percek.

Hűlt parázs didereg a tavasz küszöbén

és jégvirág díszíti a meghalt lelket.

 

 

Gyors halálba küldte színeit az alkony,

majd holdat ígért a szél az éjszakának,

de villámot kapott és morduló felhőt,

szél kavar, és szembefordul önmagának!

 

 

Meghalt a csend és körötte vihar támadt,

a súlyt már nem bírja tovább a vállizom,

az életem lassan visszájára fordul

és nem marad más nekem, csak a fájdalom!

 

 


Fehér bot

 

Kezembe megálmodtam az elsőt,

ahogy hozzám ért beleremegtem.

Az álmodás nem adott több időt

és mégis tűrtem, bár mily kegyetlen!

 

Testemben megfeszült az idegszál

és nem érdekelt a madár dala

előttem nem ismert akadály áll

és nem érdekelt az élet szaga!

 

Majd megkoppant a bot az aszfalton

és visszhangját a kerítés veri,

amíg a város zaját hallgatom,

lábam a földet alig ismeri.

 

Izzadt homlokkal kudarcra várva,

a testem megtorpant a cél előtt.

mint, ki az utolsó percet várja,

Most igazán áldom a múltidőt.

 

Mindegy, hogy hirtelen ébredni kell,

mert meglévőt dicsér az ébredés.

látom a hajnalfényt, ahogy meszel,

hiszen ez is elég, bármily kevés!

 

Bár várok rá, de félem a semmit,

Az  út, tudom, lassan oda  vezet,

Ez nekem fáj, nem érdekel senkit

most még jó, hogy ez csak a képzelet!

 

 

 

 

Gyűlölj vagy Szeress

 

Gyűlölj! Vagy szeress!

Csak ne légy semleges!

 

Ne légy langyos, gyáva

az úton járva Legyen hited.

Dolgaidat tisztaszívből tegyed!

 

Gyűlölj! Vagy szeress!

Csak ne légy semleges!

 

Nem mindegy, amit csinálsz!

A jövőtől, ha köszönetre vársz

csak múltad marad tiéd!

 

Gyűlölj! Vagy szeress!

Csak ne légy semleges!

 

A szerelem örök. Az óra

mutatója körbe pörög.

És a csillagok hullnak

 

Gyűlölj! Vagy szeress!

Csak ne légy semleges!

 

 

 

 

Hangulat...

 

Lassan némaságba burkolódzik a táj kertemben.

és megfakulnak a nyár szemfájdító vad színei.

A tolvaj ősz bronzsárgára fest mindenféle zöldet

ángolnak a fák, rőt levelüket szétfújja a szél

És a nyári égszínkék őszi acélszürkére vált,

most komor fellegek vívnak lángoló vad csatákat

bánatuk a földig ér és nyirkossá válik a lét.

A fények megcsillannak a járda hepehupáin

és már óvatossá válnak a tapogató léptek,

étován elindul a most megrabolt jelenidő

holt perceket számol az elmúlás sárguló ténye

a jövőnek éltető humuszt csinál a rothadás!

aligmúlt életek libbennek az őszi szél szárnyán

elsüllyednek a körforgás mindennapi mocskában.

Még egyszer felzokog a nyár, de kopaszak az ágak

az álarcukat megcibálja a hitetlen vihar,

de az álmok a holnapokban mindig megmaradnak.

 

 

 


Hinni kell

 

Lehet, a szavaknak, most nincsen súlya,

lehet, a múlt is megkeseredett már

lehet, a  kezed nem fogja  meg kezem,

lehet, a  szépre már csak emlékezem,

      de hazudni nincs miért!

 

Lehet merni, kételkedni a szóban,

lehet akarni, amit más is akar,

lehet hinni, vagy nem,  az igazságban,

lehet behunyt szemmel járni a mában,

      de hazudni nincs miért!

 

Lehet mérlegelni, minden tettet, szót,

lehet keresni logikát is néha,

lehet véletlenre bízni a vágyat,

lehet a múltnak élni, és a mának

      de hazudni nincs miért!

 

Lehet félni a mindennapi perctől,

lehet mérni a gyorsan múló időt,

lehet égni a rohanás tüzében,

lehet nézni, a fényt, mások szemében

      de hazudni nincs miért!

 

Hinni kell, ha néha még oly nehéz is,

hinni kell, mert a szónak most, van súlya,

hinni kell, hogy nem csábít a kék szakáll,

hinni kell, akkor is, ha a látszat fáj,

      de ...hazudni nincs miért!

 

Hinni kell, mint fáradt vándornak a fényt

hinni kell, a célt, mely mindig ívet húz,

hinni kell, hogy a harang értünk is szól,

hinni kell, hogy kellünk, kellünk valahol,

      de ...hazudni nincs miért!

 

Hinni kell, akkor is, ha nincs már remény

hinni kell, ha nincs idő a szóra sem,

hinni kell, érezni a másik igazát,

hinni kell, tudni, hogy mindig van tovább,

      de ...hazudni nincs miért!

 

Hinni kell, ha kell feltételek nélkül,

hinni kell, mert néha igen kevés a tett,

hinni kell, a valóság örök titkát,

hinni kell, mint a szerelem mámorát,

      de ...hazudni nincs miért!

 

 


Hontalan

 

Bár az élet már megmutatta száz csodáját,

és emlékeket fakít a mindennapi lét,

hontalan az, ki elhagyta igaz hazáját,

mert a lába százszor is idegen földre lép.

 

Van, akit a szükség csábított messzi tájra,

szemében könny, de elhagyta az ősi házat,

van, aki azóta is a hívó szót várja,

hisz, a múlt után, nem szűnik meg az alázat.

 

Az álmok filmvásznán vajon hány emlék pereg?

És ismerős-e még a régi utca képe?

Tudod, hogy ki, ha rád köszön a régi gyerek?

hol kezdődik az új, és hol a régi vége?

 

Hisz, aki ifjú volt, mára már régen öreg,

és a rohanásba belekopott a lélek,

életéhez nem kell más, csak egy nyugodt öleb,

unottan számolja a mindennapi létet.

 

A távoli otthon, mára itthont teremtett,

ezerszer  megalkuszik velünk a "nincs-időnk,"

a sírhoz már ácsolják az örök keresztet,

s a régi udvaron, csak az emlék-fája nő.

 

Így mennek el ők, s mi temetünk, hontalanok!

Bár könnyünk hull,és  kezünk virágot szorongat!

Az élet rohan, s mi nem vagyunk gondtalanok!

És a lélekharang lassan nekünk is kongat!

 

És mégis, örökké áldott az első otthon,

az első mozdulat, és az első ölelés,

hisz még most is átsegít százezernyi gondon,

ha nincs már, maradsz lelkedben örökre kevés!

 

 


Ígéret

 

Szerelmet ígértem neked,

virágos réteket

és a fényes nap sugarát,

a tiszta kék eget.

 

 

      És megvalósult álmokat,

      nyugodt éjszakákat,

      a mának biztos holnapot,

      és egy rózsa ágat.

 

 

           A távoli erdő csendjét,

           a madarak dalát,

           a patak tiszta hűs vizét,

           a mezők illatát.

 

 

                A hajnalok igaz fényét,

                mosolyt az arcomon,

                a távoli harang szavát,

                egy őszi alkonyon.

 

 

      És lásd, csak szenvedést kaptál,

      és, gyötrelmes hitet,

               távolságot és bánatot,

               az élet így fizet!

 

 


A múlt

 

A múltnál egy a fontosabb, a jövő.

A jelen mind kettőhöz kell.

A rohanásban egyikre sincs idő,

ha kérded mindegyik felel.

 

Nincs még egy szó és nincs még egy fogalom,

amely ekkora ívet húz,

a hajnalon át, ezernyi alkonyon,

felépít, és majd összezúz.

 

Álom és valóság keveredik már,

üzen a jövő és a múlt.

A régi kor talán pusztulásra vár,

de a holnap is megfakult.

 

Vallások harcoltak, ezred-éven át,

a hit, és bánat kavarog,

volt, ki elpusztult, volt ki csodára várt

és remélte a holnapot.

 

Eszmék harcában nem fontos az ember,

de ő védi meg a hitet,

kezében csillant meg az első fegyver,

születni is ő segített!

 

És míg százszor körbefordul a világ,

mindig lesz múlt, és lesz jövő.

Az eszmék sírján nem lesz soha virág

a halottakra nincs idő.

 

Vajon jönnek-e újak, nekünk való

amely erősít szíveket?

Lásd az igaztalanhoz elég pár szó,

és az igaz, csak szép lehet!

 

Miért van az, hogy könnyebb a hamisság,

és belebódulnak sokan,

és soha el nem fogadott a másság,

ki tudja az utat, hogyan?

 

Az igazsághoz századok kellenek,

egy emberöltő is kevés,

tán megszületnek az igaz jellemek,

az eszme és a hit mesés.

 

De a hazugok tovább élnek ma még

és nincs gát mely eléjük áll,

amíg az igazság a porban elég

a békegalamb messze száll.

 

A múltnál egy a fontosabb, a jövő,

csak legyen kezedben fáklya,

de, hinni kéne, hogy egy szebb világ jő

és győz az ész igazsága!

 

 

Éjszaka

 

Megszenvedett nappaljaimból mint

őrült menekülök.

A forróság szele mint sirokkó int

az idő tova lök.

 

A fénylő zuhatagban szenved testem

szinte megsülök.

Nem érti senki hihetetlen terhem

és, hogy miért szédülök.

 

Távolbanéző szemem  csak hunyorg,

mint vaksi macska.

Hiába adsz kezembe csillogó bort

maradok magamra.

 

Hűs szellő, ha érinti lázas arcom

úgy érzem te vagy,

hajófütty szalad az üres mólón

álmodik az agy.

 

Megszenvedett éjszakáim gyötörnek

nappalaim tüzében,

homlokomon nincs helye örömnek

a zsarátnokban elégtem.

 

***

 

Megállva

 

Lassul életem, mint valaha

a messzi végeken hüvelybe kerül

kivont kardom. Mi történt!

Tán nem akarom az élet örömét?

 

Ólompáncél súlyozza tettre kész

karom. Lehúzza lustuló elmém

s az idő malomkövén lomhán

koppan a lusta perc.

Gyáva lett a mersz.

 

Mint vár orom, mit ellen döntött

romba, éltem köveit álnok rozsda

marja. csöppnyi életem mögött

a jövő kajánul röhög.


A magány felé

 

Szélesre tártad kapuit a múltnak,

de a jövő ajtajára kettős lakat került,

és csak bánatot indítottál útnak,

a holnapba vetett hit lassan elszenderült.

A kényszerpályára került mondatok

villámot szórnak és a haragnak nincs neve,

és teljesen mindegy, hogy mi volt az ok,

elszakított egymástól az indulat heve.

Mint mindig a szónak meg van a súlya,

ha kell, magasra emel, és ha kell földre ránt,

a jónak is meg van a maga búja

és a legszebben fogalmazott mondat is bánt!

 

Tudatos magánynak nehéz a terhe,

nincs kéz, amely segít, ki ilyen ösvényre lép,

a holnapnak sincs ajánlkozni mersze

bánattal lezárt kapukat talál már a lét.

Az ábrándok szárnyai összetörtek,

és jégvirág hűsíti lángoló lelkemet

de panaszra nincs ok az elmenőnek,

mert tovább kell élni a megkapott életet.

Az alkony hamut szór fáradt fejemre,

és szürkülő képet idéz az emlékezet,

de lelkemet eléd tisztán teszem le,

és az élet sem oldja meg ezt a képletet!

 

 

 

 

Még éjszaka van

 

Még feszül az éjszaka vászna,

és ragyog a távoli csillag,

a hold is szokott útját járja,

még nem leng a hajnali illat!

 

Még alszik a reggeli pára,

és remeg a tétova álom,

de minden az első fényt várja,

és reped a fekete vászon.

 

Vörösen izzik a dombtető,

és setten az első fénysugár,

a fénynek ilyenkor lelke nő

és az élet a napfényre vár!

 


Meleg van...

 

Liheg a város, izzadja álmait!

Csorgó testéről lemossa vágyait.

Zokog az ég, felhője lángot okád,

rohan a szél, nem találja otthonát.

 

Víztócsa csillan az éjjeli fényben

és mereng az ég a félig sötétben.

A súlytól meghajlik a zöldellő lomb,

a fenyő a parkban hálaimát mond!

 

Vastag ködpárába öltözött a táj,

mint könnycsepp hull az eső és szinte fáj.

Metsző villámok cikáznak szerteszét,

és percről percre megváltozik a kép.

 

Mint a gödény, mely megitta italát,

habzsol a föld, issza az ég záporát.

sóhajt a város, tüdeje tágul már,

a hajnallal, új remény és új fény vár.

 

 

 

Ménes

 

Áll a ménes, lihegnek lovai.

Lassú porfelhő száll fejük felett.

Bőrükhöz habzó veríték tapad

A vad vágtából csak ennyi maradt.

 

Amíg hegynek-föl futtatták őket,

izmuk feszült, mint az íjak húrja,

csillagszikrát vetettek a paták,

élvezték a száguldás mámorát.

 

Nyakukon büszkén lobogó sörény,

a friss szélben szabadságra talál.

Árnyékuk repül az őszi fényben,

s eltűnnek a poros messzeségben.

 

De most áll a ménes, fülel a csend.

Beremegnek az elfáradt inak

és a tüdő nehéz párát liheg,

túl fárasztók voltak a méterek.

 

Hű szemükben még megcsillan a fény,

a nyugvó nap utolsót hunyorít.

A ménes csak áll, piheni magát,

várja a kora őszi éjszakát.

 


Miért

 

Tőlem még nem kérdezte senki,

engem miért ver a sors ökle,

miért sújt korbácsos kezével!

És miért nem ölel?

 

Hetedíziglen mi volt a bűn,

mi volt az elkövetett vétek,

mit tettek a porladó ősök,

a vélt felelősök.

 

Miért fáj nekem a szembe fény,

hunyorgásra ítéli szemem,

tilt attól, ami a messzeség

a közel is elég!

 

Ki az, ki eltudja mondani,

miért bűnhődöm  ártatlanul,

miért vált ilyen korccsá szemem,

ki törődik velem!

 

Ha arcomra leszáll az este,

ki lesz az, ki lámpást gyújt nekem,

ki óvja tétova lépteim

ki őrzi álmaim?

 

Fényesre kopott keresztemet,

újra felveszem hitetlenül

és az átkot tovább cipelem,

ez maradt meg nekem.

 

Mely isten az, mely ok nélkül bánt,

alig hogy megszülettem, büntet.

Mit vétettem én a világnak!?

Maradjon magának!

 

 


Visszanéző...

 

Tiszta vizű kút az élet

vizét minél többször méred

annál piszkosabb.

 

Napjaiddal föléhajolsz

azt hiszed, hogy szomjat

oltsz.

 

Szádban már a múlt fanyar

íze ömlik szét s kavar

alig múló szédülést.

 

Küszködő világod

kávakútján, már látod

az elmúlást.

 

Mint alig mozduló vödör

imbolyog a lét. S öröm,

ha végig ért.

 

Vízcseppként hulló nap,

óra, perc, pillanat

kap hitelt.

 

Már kevesebb a tiszta víz

több erő kell, hogy

újra bízz!

 

Vihartépett ágas

mit várhat. Rég lázas

beteg már!

 

Mondják az óra körbe,

körbejár!  Esőre vár

a mély.

 

Lassan lassan győz

az aszály, itt az ősz.

S a vödör üres már.

 

 


Naptár

 

Az elsők között voltam, kik lejöttek a zöldellő fáról,

szőrös kezünkbe sziklakő került, gondoskodni a máról.

Ott voltam, amikor először felállt az emberi élet,

és ott voltam akkor is, mikor minden, minden semmivé lett.

Láttam a hatalmas Zeuszt, villámot szórt mind két szemével,

és láttam a csodálatos Rómát, hogy gyújtották fel éjjel.

Ott voltam a kaukázusi vad puszták perzselő tüzében.

Én szálltam nyeregbe, hazát sejtve a kétes messzeségben.

Ott voltam Verecke zúgó hágóinál, napfényre várva,

hogy vándorlásunk után teljesüljön minden Magyar álma!

Ott voltam, mikor István fejére koronát tett a Pápa,

és akkor úgy éreztem, hogy emberként nem éltem hiába!

könyveket olvasott a király, kezébe én adtam őket,

és én mentettem meg, mint eretnek a halálba menőket.

És nekem dübörögték a dobok a Tatár vad himnuszát,

Isten és Ember védte meg karddal s hittel a vén Budát.

Ott voltam a Duna sík jegén mikor Mátyás lett a király,

bús seregével mentem harcba, a hazának ennyi kijár.

Ott voltam Dózsa parasztcsapatában kiabálva, vivát!

És nekem fájt, ahogy fejére rakták a tüzes koronát.

Majd szívembe döfte lándzsáját a vad török Mohács alatt,

de Én voltam az, ki védte Egernél a pusztuló falat.

Ott álltam akkor is, mikor Bocskai hajdút telepített,

és véres fejjel szaladt szerte-szét Munkács alól a német.

Nagy Fejedelem zászlai lobogtak Tarpán fejem felett,

ott voltam akkor is, mikor szabadságunk újra elveszett.

De száz év múlva Én emeltem piros-fehér-zöld trikolórt!

A harcba menő fiaink szívében a bátorság dobolt.

Láttam  elbukni forradalmat, csak a halál volt kegyelmes,

és nem értettem meg soha, hogy Európa miért csendes.

A hídon álltam Én is, mikor Pest-Budából Budapest lett,

Az ős ellenség akkorra már réges-régen kiegyezett.

Lehullt lombokra csordult Galíciában pirosló vérem,

És vesztett csaták után Pesten vörös zászló leng a téren.

Fehér lovon tengernagy jött, előre láttam a pusztulást,

Színek harcában véges lett az élet, nem hagyva semmi mást.

Ott voltam, mikor első kéz sújtott felebarát fejére,

és Én imádkoztam azért is, hogy legyen már egyszer vége!

Új korszak jön, zúgták, és megkeményedtek a szürke évek,

és azok között is ott voltam, akik egyre jobban féltek.

Ott álltam a sortűz mindkét oldalán, és értem sírt Anyám.

Megcsalt voltam és büszke. Itthon maradtam, mert ez a hazám!

És ott jártam Lakitelken, de szégyellem azt a nagy sátort,

hisz ott vagyok a szegények közt, kiknek szeme mindig vádolt.

Hát végigjártam rögös utam, tiszta szívem felemelem,

a jövő mit hoz nem tudom, ha így kellek, nos gyere velem!

 


Hangulat...

 

Nem vagyok tábortűz, melynek távolfénye

magához csábít messzi utazót és meleget,

étket ígér a pihenni vágyónak.

 

Csillag sem vagyok, mely utat mutat a pusztán

tévelygőnek és hitet fakaszt a még nem hívőnek s

áldást kér tőle, ha jó úton jár.

 

Nem vagyok hegycsúcs, mely hófödte ormain büszkén

tomboló viharral is szembe száll zúgó fenyveseivel,

Görgetve vad lavinákat.

 

Nem vagyok már a távol, mely csábít kék ködökbe

burkolódzó messzeséget felfedezni kíváncsi

szemekkel és erős karokkal.

 

A harmónia sem vagyok, melyben összecsengnek

az élet mindig megszólalásra váró hangszerei

zenekarrá egyesülten dallamra várva.

 

A sötétség vagyok, mely megnyugtat ha fáradt

karod öledbe ejted és homlokod lüktető erét

hunyt pilláiddal nyugtatod.

 

A boldogtalanság vagyok, melynek mindig-hiánya

boldog perceket szerez az arra vágyakozónak

és áldja a ritka másodperceket.

 

A mérhetetlen űr vagyok, melyet betölt a semmi

és a rémült nincsek hangos kórusa zokog keresve

az örök lét okozatát.

 

A senki vagyok, aki létezem és egyszerű hiányom

tesz valakivé, ott hol emlékem őrzik és tudják,

hogy örök az elmúlás.

 

 


Nyugalom

 

Szívemnek néha kell a csend,

mint vándornak a pihenő.

Az út porát mosó eső,

és jó, ha madár hangja zeng.

 

            Arcom ha néha fénybe néz,

            a lélek nyugalmat talál.

            Többet ér ezer álomnál,

            és jó egy simogató kéz.

 

Egyre jobban kell a magány,

és kell, hogy egyedül legyek.

És még élnek a képletek,

hogy meddig tart, az még talány.

 

         Néha még körbe vesz a fény,

         álmaim mégis fakulnak.

         A lételemek hazudnak

         de nem változik meg a tény!

 

Lásd, kell a csend, mely pihentet,

mint lélekharangnak a szél.

A léte is többet beszél,

talán nyugtatja a lelket!

 

         Már ifjúságom megfakult,

         nem számítanak az évek.

         Egyre szürkébbek a képek,

         mint ahogy a mának a múlt.

 

Lásd, neked kesergek most is

gyermek, aki jó szóra vár.

Régen kiürült a határ,

én nem, az élet lett hamis.

 

           Mi az, mi megmaradt nekem,

           százból egy álom talán.

           Rövid életed alkonyán,

           te mindig tudtad szerelmem.

 

A kép ma már csak vízió,

és az ész nyugalmat feszít.

Az élet szenvedni tanít,

és még is benned hinni jó!

 

          És meggyulladnak a gyertyák,

          van, kinek szívében égnek.

          lelkünkben felzeng az ének,

          ott fenn, talán ők is hallják.

 


Az ősz

 

Az avar fanyar füstje folyt

és vörösen izzik a domb,

lassan mozdul a pára is

a szél sárga levelet visz.

Az égen nehéz felhő jár,

alatta vándormadár száll,

tavaszig búcsút int a rét,

nehéz hamu hull szerteszét.

Hosszúra nyúlik az árnyék,

és az avar füstje száll még,

elhalkul az élet szava,

és vár reánk a tél hava!

 

 

 

 

 

 

Részegen

 

Tompára iszom agyam még épen maradt sejtjeit

hogy elfelejtsem a jelen mindennapi tényeit.

 

Már nem számít a mérték, mert az érzék semmivé vált,

és a lényeg, hogy a méreg hasson, néhány órán át!

 

Ha pusztulnak a sejtek, amit sejtek, mostmár mindegy,

talán megmaradt a gondolat, hogy minden egyre megy!

 

A pohárban újra ital van és belém vándorol,

bódítja eszem, semmibe veszem, jó az alkohol!

 

És iszom megint, a józan ész már meg nem int engem,

jól munkál a szesz és hülyévé tesz, szétárad bennem.

 

 


Torok Sándornak

„Születésének hatvanadik évfordulójára"

 

Láttam színeid a szürkehályogon át.

Hallottam hangod, mint a legnagyobb csodát!

Tudom ki vagy ma, bár alig ismerlek még

nézem képeid, szemem majdhogy nem kiég.

 

Tudom! Képet látni kell a lélek fénye

és, mint impresszió az élet reménye.

Akart színeid görbéje, szívemig ér

a megőszült torzon-borz új jövőt ígér.

 

Megragadtak kékeid és lágy fényeid,

mondd! Mit rejtenek hétköznapi álmaid?

Tudom honnan jöttél és mondd, merre tartasz?

A színek titkairól Ó miért hallgatsz?

 

...És tudni a titkot, a legnagyobb csodát

képpé formálni, mit a Te szemed meglát

megfigurázni az élet lomha léptét

szinte mozdul a kép, alig hiszem létét.

 

Tudom, hogy ócska ripacs, mondhatnád mára!

és lám mégis visszahív az örök Bácska

mert tudják ki vagy és tudod, hogy  kik azok

kik előtt nem kell soha szégyent vallanod.

 

Lettél hatvan éves, köztünk lehettél az!

Bár tudom, hogy ez csak átmeneti vigasz,

és lányod folytatja a megkezdett utat,

A szerencse csillag Szabadkára mutat!

 

 


Ünnepek

 

Jó, ha vannak! Csak tudjuk

mit takarnak. Miért dobbanhat

a szív. Kit mikor és hová hív.

Kire emlékszik a megszokás?

Kit, hogy dicsér az elmúlás.

 

Megéri e a múlt a jövőt?

Vagy csak a mának ad erőt?

Mit ér a megszentelt dal?

Ha boldogságot nem ad,

vagy nem akar?

 

Átértékelt ünnepeink

nevét, keresi a jelen

s nem leli a helyét. Érték e,

ha  értéke nem  ismert s nem

tudni, mi a  mértéke.

 

 

 

Utód nélkül

 

Elfolyt életem válaszútjait

megjelölik homlokom ráncai

és világgá üvöltöm a nincset.

 

nem mutathatom fel azt a kincset,

melyben tovább lép az ész és a név.

Az elmúlás maradt csak az enyém.

 

Még meg sem születhetett a remény,

a bölcs természet megoldást talált

egyszerűen ilyen lett a képlet.

 

Az idő könnyedén tovább lépett.

Hogy ha megmarad néhány gondolat,

amit gyermekemnek fogadhatnék

 

talán sok, de lehet, hogy semmiség.

Foszló álmokat kergetek csupán?

Nincs meg a kontroll, mely álljt kiált?

 

A jelen egyszerűen lépést vált.

...És az életem válaszútjait

megjelölik homlokom ráncai...

 

 


A vád

 

Ha arcodra rátelepszik a bánat,

még a fény is elkerül.

Az árnyék mutatja a barázdákat

és a jókedv menekül.

 

A szomorúsághoz nem kell szegénység,

gazdagnak sem kell lenni,

útjainkhoz sem kell túl nagy merészség,

nincs miért megbecsülni!

 

Szívedbe éles tőrt döf a gyáva félsz,

a bizonytalan tudat,

van, ki nem hiszi el, hogy éppen csak élsz,

s a tett gyávának mutat.

 

Sorsunk olyan, mint százezernyi másé,

csak egy kicsit több talán,

a józan ész  ...már nem a tiszta vágyé,

csak baj jön a tett után!

 

Ha kell, ha nem! Az út akkor is tiéd,

és gyötörhet a kétség,

habár nem hullatsz már könnyet senkiért,

jó, ha tudják, hogy élsz még.

 

Voltál gyáva is, és lehettél bátor,

az ész dönt, mi az igaz.

De, ha meghalt benned az örök mámor,

a többi már csak vigasz!

 

Ítéld meg, mert megítélnek téged is,

tudod-e, hol a határ?

A kimondott szóban, hol van a hamis!

A csapda, mi reád vár?

 

Ha csak hiszed a létet, és nem tudod,

nem erős vár a tiéd,

szerelmedből másnak, csak ennyi jutott,

éltél, majdnem semmiért!

 

A vád lassan elpusztítja vágyaim,

bár a rag, jelen idő!

szürkére fakulnak színes álmaim,

és a lét a szenvedő!

 

 


Valentin napra

 

Szeretet nélkül fáznak a hajnalok,

 meg nem csillannak a fények a szemben

  színe-hagyottá válnak az alkonyok,

   csak a lélek zokog a fagyott csendben.

 

A szeretet nélkül megáll a világ,

 hites áldást nem oszthat a gyűlölet,

  haragtól, a síron nem nyílik virág,

   a hitetlené az örök rémület!

 

Önmagában is áldás a szeretet,

 összeköti a mát, és a tegnapot,

  megnyugtatja az elfáradt lelkeket,

   és hiszi a mindenkori holnapot!

 

A szeretethez nagyon kevés a szó,

 hiszen a gyűlölet sokkal hangosabb,

  de a szeretet a mindenkori jó,

   mert a gyűlölet, jóval fájdalmasabb!

 

 

 

 

 

Végszó...

 

...Már több van mögöttem, mint amit látok,

de visszanézni nincs okom.

még nem fogott rajtam soha sem az átok,

s az élet titkát nem tudom!

A múlt, mint vén árnyék  követi lépteim,

a fénnyel szemben elkísér,

a hit, mely feloldja napjaim kínjait

és újra holnapot ígér.

Mögöttem távolba vész már az öreg múlt,

terhe vállamat nyomja rég,

és rohanó életem gyorsan lángra gyúlt

a tűz mind két oldalról ég!

A mondat végén, mondják mindig ott a pont,

a vihar szellő lesz csupán,

a pontos végszót tudni, a legnagyobb gond,

hogy megérte élni ...talán!

 

 


A vihar

 

Derült égből váratlanul csap közénk a vad vihar,

nem kímél senkit sem és semmit, mindenbe belemar.

Mint részeg, ki túl itta pénztárcája szűk belsejét,

úgy  tántorog a  gondolat és  nem leli  meg helyét.

 

Tavasz van, szívünkben telet idéz mégis a vita,

vadul keresve érvet, hogy kiben miért van hiba.

A kemény ész méregtől töltve, nem talál logikát,

mint villám csattan a szó nem bánva tettet és hibát!

 

Egymásba hasít az észköröm, fájdalma eget ér,

mint megbomlott kusza öntudat, már semmit sem remél.

szívet s lelket renget a meg nem gondolt szó heve

és elönti agyunk a túlcsordult keserű epe.

 

Majd cikáznak a nagy szavak, az igaznak reméltek,

mindegy már, hogy mennyire fáj, merre billen a mérleg.

Adni kell és földbe verni, mint haszontalan karót,

mert mindegy már, hogy  mit beszél, alig hallani a szót.

 

A zöld  hínár gondolataink köré tekeredik,

lehúz rabjaként, és a makacsság megmerevedik.

Bősz hullám rohan felénk, tajtékzó habján csónakunk,

tört evezőink megpihentek, mond mégis meghalunk?

 

Szikrákat szór felettünk a háborgó ég vad szeme,

arcunk, szánk a tomboló vihar mocskával van tele.

Nyeljük és köpjük, mi hozzánk csapódva eszünkhöz ért

megfojtva egymást talán egy szóért, szinte semmiért.

 

 


Virágok

 

Alig mozdul még az élet,

a tél ködfátyla elszakadt.

      Nem fáznak már a csillagok,

      a vén hold is szebben ragyog.

Csalóka fénye megmaradt,

a lombok tavaszt remélnek.

 

Hóvirágnak látlak újra!

mint szelíd illatú reményt.

      Fény szalad a havas úton,

      a legelsőt neked nyújtom

mint újra éledt örök fényt

illatától megbódulva.

 

Ha május van orgona vagy!

Lila szirma arcomhoz ér.

      Már susog a hársfák lombja,

     bólogat a fehér rózsa.

Az ég forró nyarat ígér,

A  nap arcodon nyomot hagy.

 

Szép pipacs vagy júniusban!

Hajladozó búzavirág.

      Visszaköszön az ég kékje,

      szemednek hű tükörképe.

Rád mosolyog a gyöngyvirág,

földig hajolsz zivatarban.

 

Te vagy az éltető kalász!

Az áldott mindennapi lét.

      Az útmenti sárga repce,

      mely megkérdi, hogy szeretsz-e?

a nyár siratja vad hevét,

dolgozik az öreg halász.

 

Muskátli vagy kora ősszel!

Úgy virulsz egész nyáron át.

      A kis ciklámen mosolyog,

      így teltek el a hónapok.

Tapostuk a virág porát,

Együtt öregszünk a földdel.

 

Álmos lett újra az élet!

Pillái elnehezültek.

      És most örökzöldnek látlak,

      dacára az elmúlásnak...

 


Dobbanás 44

1.

A számok minden ember életében fontosak.

Mégis, ha az ember van olyan bátor, hogy

számot vessen önmagával nem biztos, hogy az

egyenleg neki kedvére való lesz.

 

Dobbanás 44

2.

A számtalanszor elmondott szavaknál nem a

mennyiség, hanem a minőség a meghatározó,

még akkor is, hogyha jó hallani őket,

akárhányszoris mondják ki.

 

Dobbanás 44

3.

Az élet alapműveletei megismételhetők. Az

eredmény mégsem ugyan az, mert az élet

mindig máshova teszi a tizedesvesszőt.

 

Dobbanás 44

4.

Azt mondják, hogy a szerelem örök. Ha ez

igaz, akkor kortalan is. Ebben az esetben

teljesen mindegy, hogy  a számok milyen

évet mutatnak azoknál, akik szerelmesek.

 

Dobbanás 44

5.

A távolságot kilométerekben szokták

megadni, mint mértékegységet. A távollét,

szenvedés, amely bennünk halmozódik fel,

amíg nem találkozunk újra.

 

Dobbanás 44

6.

A kezdet és a vég számok közé szorított

tényét, amelyet életnek nevezünk, csak a

megtett cselekedetekből ítélhetjük meg,

hogy sikeres volt-e vagy sem.

 

Dobbanás 44

7.

a célhoz vezető út mindig hosszabb, mint

amilyenre tervezted. A távolság arányosan

növekszik a cél nagyságával, amit el akarsz

érni, mégis  ez a legnagyobb serkentő erő.

 

 

Dobbanás 44

8.

A számok önmagukban semmit sem érnek, csak

akkor kapnak értelmet, ha valamihez

kapcsolódhatnak. A páros és páratlanok

ritmusát az teszi színesebbé, ha két

egyforma kerül egymás mellé.

 

Dobbanás 44

9.

A fák is születnek és meghalnak.

Növekedésük során törzsükben évgyűrűket

hoznak létre évente. Ez lehet díszük is

kivágás után. Az embereknél a kezdet és a

vég között vajon hányan figyelnek az

évgyűrűkre, mely bennük láthatatlanul

alakul ki?

 

Dobbanás 44

10.

Az idő az ember egyik legnagyobb

ellensége. Majdnem minden megismételhető a

térben, de az elvesztett időt nem lehet

visszahozni, sem megismételni.

 

Dobbanás 44

11.

Az idő az élet egyik legnagyobb íve. A

jövőből mát csinál, a mából pedig

tegnapot. Az ember általában a jövőidőért

él a mában, annak ellenére, hogy tudja az

idő akkor merevedik meg örökre, ha

múltidővé válik. A múltidő mégis erőt

adhat a jelenben élőknek, hogy meghódítsák

a mindenkori jövőt.

 

Dobbanás 44

12.

A hit szerint az Istenek kortalanok és

mindent látnak. Ebből egyetlen egy tény

következhet, hogy számukra az élet

tartamának nincs és nem is lehet értéke,

hiszen létük és életük kortalan és

határtalan. Ezért jó inkább embernek

lenni, mert mindennek meg van a maga

miértje.

 

Dobbanás 44

13.

Minden dimenzió az élet meghatározott

feltétele. Valamelyik hiánya az élet

pusztulásához vezet. Sokan próbálták hitük

szerint becsapni a természet törvényeit,

de mindig a természetnek lett igaza, annak

ellenére, hogy ezt sokan megkérdőjelezték.

 

Dobbanás 44

14.

Azt mondják, hogy az idő mindent

begyógyít, lehet! Az is igaz, hogy  az

élet nem ad lehetőséget arra, hogy bár mit

is elfelejtsen az ember, bármennyire is

törekszik rá esetleg.

 

Dobbanás 44

15.

Az álmokat mindig a reggel töri darabokra.

Százból talán egy van, mely akarattá

erősödik és megvalósulásra vár. A

megvalósult álom mint valóság mégis

álomszerűnek tűnik mind addig, míg nem

hisszük el, hogy valóban megvalósult.

Ebben az esetben egy jól elhelyezett

csípés mindenkor segíthet.

 

Dobbanás 44

16.

Még egyszer az Istenekről! Sokan hisznek

bennük. A földi nyomorúság után valami

mennyei boldogságot ígérnek azoknak, akik

hiszik őket. Hinni legnehezebb Istenek

nélkül, hiszen a "kétszerkettő" józansága

mindig a földre ránt, mégis megéri, mert

ez viszi előbbre az emberi elmét.

 

Dobbanás 44

17.

A virágok élete sokkal látványosabb mint

az embereké. velük és általuk fejezzük ki

tiszteletünket, megbecsülésünket és ha

kell vagy muszáj bánatunkat is. A virágok

halála  éppen ezért a legméltánytalanabb,

hiszen ha  elszáradnak egyszerűen kidobjuk

őket, legfeljebb egy-két szárított szirom

marad meg belőlük emlékül.

 

 

Dobbanás 44

18.

A mélységek és magasságok összefüggő

fogalmak, mert a mélységtől függ a

magasság, és a magasságtól a mélység. A

mélység a magasság határánál kezdődik, a

magasság a mélység kezdetétől fölfelé.

 

Dobbanás 44

19.

Vannak ünnepek, melyeket a konvenció

kényszerít ránk, és vannak olyanok,

melyeket mi találunk ki magunknak. A

kérdés csak az, hogy nekünk melyek a

fontosabbak.

 

Dobbanás 44

20.

Pózainkat általában nem mi találjuk ki

magunknak, az ránk ragad, vagy ránk

húzzák. Ezekből a legnehezebb

kikászálódni. Nem kevésbé nehéz azokat a

pózokat levetkőzni, amelyeket mi

alakítottunk ki abban a hitben, hogy ez

nekünk jó. Ha viszont megszabadultunk

pózainktól, vajon melyik az igazi arcunk?

 

Dobbanás 44

21.

A nyerőszámokkal az a baj, hogy mindig

másnak hoznak szerencsét és nem nekünk.

Abban az esetben ha mégis nekünk kedvez

Fortuna, az tizenkilenc, vagy húsz.

 

Dobbanás 44

22.

A türelem rózsát terem, az erőszak

töviseket. Milyen furcsa, hogy ebben a

virágban mind a kettő jelen van.

 

Dobbanás 44

23.

A szeretet az emberiség legnagyobb

„kábítószere". Összeköt távolságot, Átível

múltat és jövőt a jelenben. Jó tudni, hogy

szeretnek, de szeretni is tudni kell. Az

ember  alapvető sajátja, hogy szeretné ha

szeretnék!

 

 

Dobbanás 44

24.

Az igazság objektív. Ebből következik,

hogy neki teljesen mindegy, hogy kinek van

igaza, mégis körülötte és nem érte folyik

a harc és a vér. Ennek ellentéte a hit,

mely nem feltétlenül objektív, és mégis

hihetetlenül sokan haltak meg egy hitért,

ellenségként, ugyanazon istenben hívők.

 

Dobbanás 44

25.

Azt mondják, hogy igazán csak a szívével

lát az ember! Lehet, hogy igaz. Vajon

hányan vagyunk azok, akik mindent

megadnánk azért, hogy a szemünkkel is

lássunk valamit. A fenti sorokat bizonyára

olyasvalaki írta, aki mindig jól látott.

 

Dobbanás 44

26.

A holnap ígérete mindig a mában

fogalmazódik meg. A megvalósult jelen

tegnappá válva adhat erőt a holnap

feladatainak végrehajtásához.

 

Dobbanás 44

27.

Ha igaz az, hogy tágul a világegyetem

akkor annak is igaznak kell lennie, hogy az

emberek egyre távolabb kerülnek egymástól.

Vajon, ha zsugorodna a világ közelebb

kerülnének egymáshoz?

 

Dobbanás 44

28.

Megszületésünk pillanatától az óra a

múltnak adja át azokat a másodperceket,

melyeket megélünk. Életünk során mindig

csábít a jövő, céljaink elérésében

segíthet a hit a jelenben. Ahogy

öregszünk, úgy válik múlttá a jelen, s a

jövőből egyre kevesebb marad nekünk. Végül

csak a múltból élünk  a mának. A jövő a

megélt mindenkor elkövetkező pillanat.

 

Dobbanás 44

29.

A találkozások öröme mindig felhevít, mint

ízzó parázsból fellángoló tűz. Melegít,

erőt ad a mindenkori feladatok végrehajtásához.

Arra ösztönöz, hogy keressük a találkozások

lehetőségeit, hogy meg ne fagyjon  a szeretet.

 

Dobbanás 44

30.

A csend az emberek egyik legnagyobb kincse

azt hiszem. Mondják, ha van akkor

sokatmondó is lehet, de lehet kínos is.

Akinek nincs, nagyon vágyik rá, akinek van

mindent  megadna  azért, hogy ne legyen

neki.

 

Dobbanás 44

31.

Egy szó néha többet ér, mint egy ölelés,

hisz a szavak mondatokká ölelkeznek, de

száz mondat sem ér fel egyetlen egy

öleléssel.

 

Dobbanás 44

32.

Vannak illúziók, melyek szétfoszlanak mint

a hajnali köd, és vannak melyek makacsul

tartják magukat. Az előzőekért nem kár. Az

utóbbiakat dédelgetni kell, hogy minél

tovább tartsanak. AZ igazság mégis az,

hogy minden illúzió,  előbb, vagy  utóbb

szertefoszlik!

 

Dobbanás 44

33.

Ha a tehetség hallgat, az bűn, mert

szegényebbé teszi a világot mondandója

elhallgatásával. A világ részese vagyok én

is, tehát annyival vagyok szegényebb, mint

amennyi gondolat nem kerül közlésre!

 

Dobbanás 44

34.

Azt mondják, hogy megtalálta zsák a

foltját. Ez általában igaz. Volt-e vajon

valaha, valaki, aki a foltot is

megkérdezte, hogy neki megfelel-e a zsák?

 

Dobbanás 44

35.

Minden a földön köttetik, az égieknek

ehhez semmi közük. Az oldás csak azon

múlik, hogy mennyire vagyunk elszántak,

bátrak, vagy megalkuvók! Ez akkor is igaz,

ha a megalkuvás nem gyávaságot jelent.

 

 

Dobbanás 44

36.

Halottainkat a jelenben kell tisztelnünk,

hogy a jövő is megértse tetteiket. úgy

kell cselekednünk, hogy  ha élnének hiszen

emlékeimben élnek, büszkék lehessenek

ránk. Ezért, velük de mégis nélkülük kell

tovább élni.

 

Dobbanás 44

37.

Szeretteink addig élnek, míg

mindennapjainkban és emlékeinkben

velünk vannak. Akkor halnak meg

igazán, ha már emlékeinkben sem

találunk rájuk.

 

Dobbanás 44

38.

Egy értelmes cél érdekében mindig érdemes

kompromisszumokat kötni. Ez nem jelenti

természetesen az elvek feladását. A kérdés

csak az, hogy a célt ki mennyire szeretné

megvalósulva látni.

 

Dobbanás 44

39.

A viták többnyire célt érnek, amennyiben

nem elfogult és nem megmerevedett

álláspontot képvisel a vitatkozó felek

bármelyike. A lényeg, hogy a megoldás

szándéka legyen a legfontosabb

meghatározó!

 

Dobbanás 44

40.

Az ígéreteknek csak akkor van értékük, ha

végre is hajtják őket. A végre nem hajtott

ígéretek egyszerű szócséplésekké

süllyednek, még akkor is, ha a magyarázat

meggyőző, vagy a körülmények nem teszik

lehetővé végrehajtásukat.

 

Dobbanás 44

41.

A helyzetek mindig megvalósításra várnak,

azért helyzetek. Ebben az esetben a mód a

meghatározó, és az, hogy legyen aki ezeket

a kínálkozó helyzeteket megvalósítsa. A

megvalósításhoz azonban elsősorban a

helyzet felismerésére van szükség.

 

 

Dobbanás 44

42.

Napjaink rohanó forgatagában, jó megállni

és emlékezni azon cselekedeteinkre, melyek

embertársaink épülését szolgálták vagy

szolgálják. Ez semmiképpen nem vall

önteltségre. Jogos büszkeség, ha valakit

elindítottunk egy olyan úton, melyből csak

haszna lehet és tanulni képes, ha akar. A

beteljesülés az, ha akar, és ha akart!

 

Dobbanás 44

43.

A halhatatlanság nem emberi tulajdonság,

még akkor sem, ha van, aki erre törekedett,

vagy törekszik. Van, hogy a legkisebb

cselekedetből lesz a legnagyobb

jótétemény, és a nagynak hitt cselekedetek

elporladnak. A játék az örök, melyben az

ember megtalálja önmaga gyermekkorát. A

legszebb, ha ehhez társat is talál.

 

Dobbanás 44

44.

Vannak olyanok, akik ha megkérdeznék őket,

hogyan rendeznék be az életüket, ha

még-egyszer újra kezdhetnék, sokmindent

másként csinálnának! Ha engem kérdeznének,

egyszerű lenne a válaszom.

Ugyan úgy leírnám ezt a néhány sort, mint

ahogy most megtettem, és ugyan úgy emelném

poharam az egészségedre, mint ahogy fogom

emelni!

 


Kétségek

 

Értetlenül állt a lány vádjai előtt. Nem tudta elképzelni, hogy mi okozta azokat a szenvedélyes szavakat, miket a telefonban a neki legkedvesebb teremtés hadart el. Próbálta keresni az okát, de egyáltalán nem jött rá a dolog nyitjára.

 

Az életben megtanulta már, hogy ha ilyen helyzetbe kerül mindig elkezdi vizsgálni múltbéli tetteit, vajon hol, mikor és miben vétkezhetett esetleg, hogy kritikát kapott az érzelmére, és az értelmére.

 

Azt mondják, hogy az érzelem csalóka, lehet, de néha az értelem sincs rendben és igen komoly elégültség kell ahhoz, hogy mindkettőt a lehető legnagyobb tárgyilagossággal végig lehessen gondolni.

 

Miről is van szó: természetesen a szerelemről, annak klasszikus állapotáról, hogy vagy nem tud teljes mértékében kibontakozni, vagy nem tudják teljes terjedelmében elhitetni és bizonyítani, hogy a szeretet valódi, de a pakliban az is benne van, hogy nem hiszik el a valódiságát. Mindig a helyzet, vagy ha úgy tetszik a helyzetek a meghatározók. Hogy is lehet bebizonyítani, hogy az egyik fél, legyen az fiú, vagy lány szereti a másikat vagy sem. Milyen bizonyítékokat lehet felmutatni ebben az esetben. A klasszikusok ilyenkor üvöltenének a legjobban, hol van a hit, a bizalom a szépérzés! Tényleg, hol van? Mi kell ahhoz, hogy elhihető legyen az a szó hogy „szeretlek"! Mi kell, vagy mi kellene ahhoz, hogy a valaha értékes szavak visszakapják régi értelmüket, de egyáltalán a szavaknak miért nincs súlyuk, mi az, ami súlytalanná tette a kimondott szó igazát. Úristen micsoda dilemma! Így kérdőjeleződnek meg a régi, valaha értéket képező és igen komoly következményekkel járó szavaink, mint a kedves, barát, barátnő, udvarló, vagy a mai értelemben vett haver kissé jasszos, de nyelvünkben végül is elfogadott szavak súlya.

 

Hol kell keresni az elértéktelenedés okát? Szinte lehetetlen nyomon követni a változásokat. Azt mondják könnyű annak, aki szeret, persze hogy könnyű, mert az elhiszi, amit neki mondanak, mert el akarja hinni, de a szerelmet, vagy a szeretetet, hogy lehet bizonyítani, de vajon kell-e bizonyítani. Nem hat-e esetleg bizonygatásnak, vagy magyarázkodásnak, és ha már egy érzést meg kell magyarázni, hogy miért, vajon annak az értéke olyan-e mint amilyennek szánták? Sok a kérdőjel és sok a bizonytalanság! Lehet, hogy csak hinni kéne a kimondott szó igazában és a cselekedetek valódiságában? Lehet! De valóban igazak-e a kimondott szavak és a cselekedetek. Ezt mindig az úgynevezett élet dönti el, csak jóval később.

 

 


A csend hona

 

Megborzongott, amikor a meleg kocsiból kilépett. Kezében seprű, kis lapát vízzel teli kanna. A szél lassan leszárította arcáról a sápadt városi színt és pirosra festette bőrét. Bebújt a még fel nem hajtott gallér mögé és végigcsiklandozta gerincét. Hideg nedves kora délelőtt volt.

 

- Jó napot kívánok! - Köszöntek az arra járók. Megálltak, váltottak néhány szót és kérdeztek megszokott mondatokból összerakott formaságokat, hogy aztán a következő percben tovább is lépjenek. Sután érezte magát a fiatalember. A nevén szólították és emlékeztek a gyermekkorára, amikor még. Ő alig tudta, hogy kivel beszélgetett, kinek köszönt vissza. A csalódott hangokból megérezte, hogy kit kellett volna megismernie és Ki az, aki már elveszhetett az emlékezés őrlőmalmában.

 

   A sírhoz érve Apja kezébe adta a seprűt és elnézte, hogy még most is milyen szeretettel bánik a porladó test emlékére állított virágokkal. A lombok hulló üzenete a körbeforgó elmúlást mutatta meg mindenkinek.

 

   A kertben nem voltak egyedül. Sokan és sokfélék jöttek-mentek. Keresték szeretteik, ismerőseik sírját és emlékét. Itt akarva akaratlanul is találkoznak azok az emberek, akik a kisvárosban a mindennapi rohanásra hivatkozva alig, vagy sohasem emelnek egymásnak kalapot.

 

   A nagyszülők sírja régmúltat idéz. A gyermekkor édeskés és könnyekkel teli éveit. A két „öreg" volt, aki megtanította beszélni, járni, kacagni és sírni. A pillanatra lehunyt szemhéj alatt megjelentek az utcagyerekek az udvar a kutya, fülébe kapaszkodva egy-egy elesés után mindig sikerült felállni. A puha prémsapka, amellyel ha rossz fát tett a tűzre kiporolták az amúgy is poros ülepét. Eszébe jutottak a ház előtti üldögélések is hallgatva a biciklin arra jövők kérdezett, vagy nem kérdezett híreit.

 

   Megrezzent. Szóltak hozzá. A nyelv dallama más volt az eddig hallottaktól. A ráköszönő meg is lepődött, amikor ugyanazon a szlovák nyelven kapott választ kérdésére. Most döbbent rá, hogy jól esik ezen a nyelven is megszólalni. A szavakat azért már keresgetni kell, de nem adnák el. Még minden szót megért. Talán egy kicsit irodalmiasra sikerült a válasza. A beszélgető partner meg is jegyezte, hogy „szépen beszélsz még most is". Jól esett a dicséret - Rendben a sír - szólt az Apja. A hármas csokor virág döbbentette rá arra, hogy itt nyugszik az a kistestvér is, akit alig ismert és csak elbeszélésekből összerakott fátyolos emlékei vannak róla. Nagyapja nevét örökölte.

 

  A visszavezető út hosszú volt. Ismerősök jöttek szembe, meg-meg álltak, egy-két szót váltva haladtak a kapu felé.

 

   „Lassan meg kell jegyeznem a sírok helyét" gondolta...

 

 

 


Titok

 

A kérés is abban a stílusban hangzott el, mint a beszélgetés maga. „Remélem nem komoly, csak a kíváncsiság, és talán egy telefon, vagy két emelet fölfelé. A lift is felvisz!" Az orvos könnyedén ígérte meg. „Természetesen, majd jelentkezem, tényleg nem nagy ügy és valóban csak egy telefon." Egyszerre tették le. A férfi gyakorlott mozdulattal billentette helyére a kézi beszélőt, nyugtázta, hogy ezt is elintézte.

 

Felelevenedtek a régi emlékek. Ugyanazon az osztályon feküdt, ahonnan most egy jó ismerőse után érdeklődik. Régen volt. Mégis, mintha ma történt volna úgy emlékszik annak az öt hétnek minden napjára, ami örökkévalóságnak tűnt. Lehunyta szemét és végigpergette az eseményeket, kezdve az első megrémüléstől. A lázmérő majdnem negyvenfokos lázat mutatott. Nem értette, hiszen hosszú-hosszú éveken át náthás sem volt. Büszkélkedett is, hogy több mint nyolc éven keresztül nem ment táppénzre. És most hirtelen! De miért? Az ügyeletet hívta, a telefonszám sem jutott eszébe a meglepetéstől. Az orvos egy órán belül megérkezett, a diagnózis: influenza! Táppénz. „Egy tűszúrás és túl lesz az egészen." Recept, gyógyszertár, Doxiciklin, vitaminok, no meg egy hét pihenés. A férfi érezte, hogy valami még sincs rendben, nem az igazi! Egyre gyengébb lett. A tabletta nem használt. A körzeti orvos sem jött fel, merthogy „járvány, elmúlik". Másodszor is riasztani kellett az éjszakai ügyeletet. A vizsgálat eredménye aggasztó: vírusos tüdőgyulladás előrehaladott állapotban. A szív már alig tudott megbirkózni a gyulladással.

 

   Az ágy a Pulmonológia kilences kórtermében úgy nézett ki, mint egy vályú. Meleg váltás. Rémlett, mintha épp akkor ment volna haza az előző beteg. Gyors ágyneműcsere, és már fektették is az új jövevényt. Csak később mesélték a betegtársak, hogy nagy sürgés támadt körülötte. A vérnyomás kritikus, az injekció már a fájdalmat csillapította. Arra még volt ereje, hogy a bal kezéből nem engedett vért venni. A mutatóujjára nagy szüksége van, az a szeme. A nővér csak később értette meg, mikor a férfi már kimehetett a szobából és feltette nagydioptriás szemüvegét.

 

Az első röntgenfelvétel elszomorító: teljes jobboldali tüdő- és mellhártyagyulladás. „Ez kérem legalább nyolcheti vendégeskedést jelent nálunk. Bízzunk benne, hogy csak ennyit."

 

   Eszébe jutottak azok az éjszakák, amikor már jobban volt, de aludni nem tudott. Hol azért mert egy új beteg érkezett, vagy a régiek szenvedtek vele együtt. Csendes dallam kúszott a fülébe. „Segíts Uram hitetlen vagyok!" Nem volt hívő már gyermekkorában sem, mégis gondolataiban vissza-visszatért ez a motívum. Betegtársai beszélgetéseit hallgatta. Felfigyelt a hetes és nyolcas ágyon fekvők megjegyzésére, amíg él biztos, hogy nem felejti el. „Milyen nehéz meghalni" - sóhajtotta az egyik. A társa így válaszolt: „Élni sem könnyű." Magában igazat adott mindkettőjüknek.

 

Felötlött benne az a fiatal húsz-huszonöt éves lány, aki két kórteremmel arrébb feküdt. Az egyik éjjel minden szobába bement, a megváltásról beszélt. Megáldott mindenkit az Úr nevében. Csak később derült ki, hogy a tüdőgyulladás szövődménye, agykárosodás. Teltek a napok a maguk rendjében. Reggel hatkor, tizenkettőkor, délután hatkor, éjfélkor menetrend szerint jöttek az ügyeletesek, és a kezébe épített bronülon keresztül megkapta a napi gyógyszeradagot. „Egyszerű eset" - mondták.

 

Tél volt. Kemény hidegek jártak. A férfi csak annyi időre kelhetett fel, hogy a mosdóba elmenjen. A tétlenség hihetetlen nyomással nehezedett a testére és a tudatára. Megviselte az is, ha valaki elment és az is, ha valaki érkezett. Nyolcan feküdtek a szobában és neki volt a legenyhébb betegsége. Ennyi szenvedést egyszerre még sohasem látott! Melléje került egy súlyos asztmatikus tünetekkel behozott beteg. A gyógyszerek hatására két nap alatt rendbe jött. Kezében látta meg először azt a vízhatlan papírt, ami az ott tartózkodását megkönnyítette. Köpőcsészét készített magának az öregúr. „Hogy kell?"- szakadt ki belőle a kíváncsi kérdés. „Hát, így!" - És megmutatta. Szabad, vagy nem szabad, kikelt az ágyból. Elment a nővérszobára, és munkát kért. Némi értetlenkedés, csodálkozás után kapott. Legalább nekik ezzel sem kell foglalkozniuk. Ettől kezdve könnyebben teltek a napok, elterelték a figyelmet a bajról. Egyre több és több köpőcsésze készült a kilences kórteremben. Az első néhány még kissé kajlára sikerült, de a célnak már megfelelt. A gyakorlás meghozta eredményét. Már nem egyedül csinálta. Társai is kedvet kaptak hozzá.

 

Jól esett a barátok, ismerősök érdeklődése. A Rádióamatőr készülék igazán most töltötte be szerepét, kapcsolat a világgal a családdal. A szobatársak már hiányolták, ha a megszokott időben nem vette fel a mikrofont. Tetszett, hogy ismeretlenül is gyógyulást kívántak mindenkinek a hangszóróból beszélők.

 

A szervezete lassan megbirkózott a kórral. Csökkent a gyógyszeradagja, javult a közérzete, már sétálhatott. A lépcsőzés még nehezen ment, de a kitartó gyakorlás mindig többet és többet engedett a föl és lemenetben. Már nem zihált a kissé megerőltető séta után. A tanársegédnő egyszer-kétszer szigorúan figyelmeztette, de beletörődött. „Gyakoroljon csak."

 

Tavasz lett. Érezhetően újra éledt a természet. Ez a betegekre is átragadt, jobb hangulatot csempészett a kórterembe. Egy kicsit gyorsabban telt az idő.

Már tünetmentes volt, de a makacs hőemelkedés nem akart megszűnni. Egy hét küszködés után végre, végre! A harmadik héttől folyamatosan elhangzott a kérdés: „Tanársegédnő,

mikor?" A válasz nagyon egyszerű volt: „Majd." Elérkezett a várva várt nap. „Mehet, de kontrollra vissza kell jönnie." „Jövök! Mikor?" - megbeszélték, csomagolt, elköszönt és már ült is a taxiba, nehogy valaki még meggondolja magát.

 

Most ő érdeklődik, mi újság. Eltelt egy hét. Már éppen telefonálni akart az orvosnak, amikor összefutottak. Zavartan köszönt. Rövid tőmondatokkal válaszolt a doktor. „Sajnos áttétes. Több szervet is megtámadott már. Nem tudom! Nincs olyan, hogy meddig. Ez nem matematika." Mire felocsúdott a férfi magára maradt az utcán. Válla meggörnyedt a titok iszonyú súlya alatt.

 

 

 


Néhány gondolat a vakságról

1.

A vakságról mindenki azt mondja, hogy állapot és ez bizonyos mértékben igaz is. Meg kellene gondolni, mi lenne ha betegségnek  tartanánk, akkor talán nagyobb lenne az  esély arra, hogy  valamikor gyógyítható is lehetne.

 

2.

A vakokról a látó ember mondja azt, hogy „világtalan", pedig néha ez a „világ" színesebb azokénál, akik elmondhatják magukról, hogy látnak.

 

3.

A vakságot sok szóhoz párosítják, mint jelzőt. Vak lárma, vak szerencse stb. A vaklárma megalapozatlan információt jelent, pedig a vakság önmagában tény. A szerencsének tulajdonképpen soha sem kell látni, neki teljesen mindegy, hogy kihez társul. Annak lényeges, akit (véletlenül) kegyeibe fogad. A szerencsét ugyanis nem lehet akarni.

 

4.

A vakság egyénre szabott, még akkor is, ha a betegségek és állapotok gyűjtőfogalmát ismerjük. Ez abból adódik, hogy minden ember más és más jellem, sok hasonlósággal, de ugyanakkor sok különbséggel is rendezi be saját életét.

 

5.

„Vakít a fény", mondják azok, kiknek a szemébe süt a nap. Minket csak melegít, onnan tudjuk, hogy létezik. A „hideg" fénnyel mi nem tudunk mit kezdeni.

 

6.

A vak ember tehet a legtöbbet azért, hogy a látók elfogadják a vakságot. Ha ez sikerül, akkor van meg annak az esélye, hogy magát a vakembert is elfogadják olyannak amilyen.

 

7.

A helyhatározók semmit nem jelentenek a vakembernek. A konkrét meghatározások annál többet!

 

8.

A bátor megfontoltan teszi dolgát és általában tisztelet övezi. A merész a bátrakból kerül ki és siker esetén megérdemli az ünneplést. A vakmerő az a fajta ember, aki bár tudja, hogy mit akar, de vállal olyan veszélyeket is, amit már a józan ész megtiltana.

 

(Vak-merő vagyok én is, ha egyik-másik „vak" társamat kihúzom egy jól elhelyezett, de természetesen nem jelzett gödörből.)

 

9.

A vakemberről azt tartják, hogy sokkal jobban hall, mint a látó, vagy sokkal fejlettebb az érzékrendszere. Ez alapvetően így nem igaz. Az viszont biztos, hogy a meglévő érzékrendszerével teljesen másra figyel és másként, mint a látó ember.

 

10.

Rólunk már egy könyvtárnyi irodalmat írtak, azok, akik látnak. Mi magunkról sajnos nagyon keveset. A látókról pedig szinte semmit.

 

 

11.

Egyre népszerűbbek a vakvezető kutyák és ezen keresztül természetesen a gazda is. A gazdának a kutya elsősorban mégis segédeszköz. Az egy más kérdés, hogy kialakulhat egy érzelmi, baráti kapcsolat is.

 

12.

A szerelemről is szokták mondani, hogy vak. Lehet, hogy igaz, azzal együtt, hogy mindenkinek az a szép, akit éppen akkor és ott szeret. Azt már csak én teszem hozzá, hogy a csúnya is csak egy másfajta szép!

 

13.

Ha a holló a hollónak nem, akkor a vak a vaknak vajon miért...

 

14.

Homéroszról tudjuk, hogy vak volt. Bár a történelem nem teszi fel azt a kérdést, hogy mi lett volna ha... De, ha látott volna mi lehetett volna belőle. Lehet, hogy meg sem ismertük volna a nevét?

 

15.

A vakember, ha közlekedik, fehérbottal jár. A látó a vakságot általában sötétnek, feketének képzeli. Micsoda ellentmondás ez. Ki itt a színvak?!

 

15.

Jézus útja során látóvá tett egy vakot. Kár, hogy manapság nincsenek ilyen csodák. Bár ha lennének azt is kisajátítaná valaki. A szemész szakma pedig állandó bizonyítékokat kérne, újra és újra.

 

16.

Ki a vakabb, az-e, aki néz és nem lát, vagy a vak, aki így szól: „mindjárt megnézem!"

 

17.

Lehet-e valakiben vakon bízni? Lehet, hiszen a vakok is ezt teszik!

 

18.

Sokan képviseltek bennünket vakon. A képviselőink között viszont nagyon kevés volt a vak.

 

19.

A műszem is csak egy tárgy, van akinek csak üveggolyó jutott.

 

20.

A vakember nem tud kacsintani, neki az érintés jelenti azt.

 

21.

A látó társadalom sokszor rácsodálkozik erre, vagy arra az eredményre, amit a vak elér, számára is imponáló. Vajon végiggondolja-e, hogy mekkora munka, kitartás van mögötte. Talán! Másnap a vakember ugyanúgy küszködik, hogy át tudjon menni egyik oldalról a másikra...

 

22.

Október 15. a fehérbot nemzetközi világnapja, de mi élünk az év többi napján is. Ezen az egy napon viszonylag sokat beszélnek rólunk, a többin talán jó, ha figyelnek is ránk egy kicsit.

 

 

23.

A vakság olyan, mint a lábszag: Nem szégyen, csak nagyon kellemetlen! A legrosszabb az, ha ez a két „állapot" egy embernél párosul!

 

24.

Tetszenek azok a mondások, melyek valamilyen módon a látáshoz kapcsolódnak. Ilyen az is, mint kérdés, hogy „mi az? Száz szeme van, mégsem lát?" Tudom a választ, mert az általános iskolában megtanultam. Ez a kukoricacső. Nekem válaszként mégis az jutott az eszembe, hogy ötven vak...

 

25.

Ha az utcán két vak együtt megy az úton, korántsem biztos, hogy vak vezet világtalant.

 

26.

A vak is látja, hallom az utcán! Bár nem tudom, mi ez a képtelenség, de nyilván az ilyenre kihegyezett agy, pillanatok alatt végiggondolja a hallottakat. Ellentmondás, tudom, A képtelenség ellentmondása.

 

27.

Ki, vagy mi a vak csillag? Az az égitest, melynek fényét nem lehet látni, vagy nincs is neki, vagy az a vakember, ki tehetségével eljutott a világot jelentő deszkákra.

 

28.

Egyszer érdemes lenne valakinek kikutatni, hogy a világirodalmi művekben milyen képet fest az adott szerző a vakokról. Érdekes tanulmány lenne a látóknak és a vakoknak egyaránt.

 

29.

A vakot és a harangot a nyelve veri el! Igaz a mondás. A harang elkopik az örökös (nyelv-) csapások alatt. A vak pedig ha véleményt mond, nem mindig tudja vagy méri fel, hogy a közeg alkalmas-e vagy sem.

 

30.

A vak hit nagyobb baj, mint a hit vaksága.

 

31.

Ha igaz, hogy a szem a lélek tükre, akkor a vaknak lelke sincs?

 

32.

A filmesek azt mondják, hogy a kamera mindent lát, és igazuk is van. A mai technika odáig fejlődött, hogy a vak, ha csak képletesen, elmondhatja, hogy ő is lát. Talán, de ez olyan, mint a kamera, csak azt látja, amit megmutatnak neki.

 

33.

A fizikai vakságot sokkal könnyebb felismerni, mint a szellemit! Az előzőhöz fehérbot társul, az utóbbi csak évek múlva derülhet ki, de akkor már a fehér bot is hiábavaló!

 

34.

A szépségnek van egyfajta vaksága, a vakságnak vajon van-e valamilyen szépsége?!

 

35.

Ha a vaknak valami szép, az a látónak vajon milyen lehet?

 


Várakozó

 

Majdnem csend volt. Zizegő levelek árulkodtak arról, hogy néha megmozdult a szél. Messzire hallatszott a nagyváros zaja. A hold, mint egy csintalan kölyök, bujkált. Az országútra hol sárgás csalóka fényt vetett, majd jókedvében elbújt egy kocogó felhő mögé. Autók rohantak alig törődve azzal, mit látnak az út szélén. A felezővonal kellő támpont. Lassan múltak a percek. Éjjel a hőmérséklet észrevétlenül változott. Elborult. Ilyenkor mégis ritkán sírta el magát az augusztusi ég.

 

Alig neszelt a gumitalpú cipő. Az ismeretlen gödrökre a betonon figyelni kellett. Nem hiányzott egy kibicsaklott boka. Már egy órája gyalogolt a fiú. Intett néha egy-egy arra szaladó autónak, de nem igazán érdekelte, megállnak e a feltartott kézre vagy sem. Ezt a határozatlanságot a vezetők is megérezték, rendre elsuhantak mellette. Biztos káromkodtak! „Mi a fenének jár ez az őrült ilyenkor az országúton?"

 

A céltalanság fájt. Rádöbbent arra, senkije sincs. Most tették ki a szűrét. Összeveszett azzal, kiről azt hitte, szereti. Csak késett és már kapta is fejére a szitkot. Megbízhatatlan, nem lehet rá számítani. Meg sem hallgatták. Pedig csak pár perc volt, míg vett egy szál rózsát. Hirtelen azt sem tudta, hogy ilyenkor mit kell, kellene tennie.

 

Az igazságérzete még nem hagyta, hogy visszaforduljon. Így, csöndes léptekkel ballagott. Csak most tűnt fel, nincsenek fák a padka mellett. Ott távol a kanyarban, mintha mégis. Jó lenne odáig elgyalogolni és leülni. Messze van, gondolta. Csosszanásai zajától felriadt egy kóbor macska fújva, prüszkölve ugrott az útra és a következő pillanatban elnyelte a sötétség. A közeli tanyán kutya ugatott. Szembe fújt a szél. Lehet, megérezte a fiú szagát? Elérkezett a fához. Leült. Háta érezte a kéreg göcsörtjeit, amíg elhelyezkedett. Körül nézett az alig világosban. Csend és szénaillat lengte körül. Feje lassan lehanyatlott. Mégis elfáradt. Arra gondolt, álmodva is lehet várni a hajnalt.

doboz alja
oldal alja