Irodalmi sarok
ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Irodalmi sarok ( A vakok és gyengénlátók alkotásaiból )

Menü

Terhes Gábor


Örök forradalom

l az ősi láng, mely ki nem alszik soha,
Porrá éget minden zsarnoki lobogót,
Szólítva nemzetét szabadságharcára,
Költők ajkára adva bátorító szót.

Gondolat volt csupán, de mi lett percek alatt,
Mily erő sugárzott Petőfi szavából,
Rabság ellen üzenve elsöprő hadat,
Emlékezzünk büszkén azon márciusról!

Mint zúgó hegyi patak, a nép megindult,
Elnyomók gátját ledöntve rendületlen,
Történelmünk színpadára bátran vonult,
Nyugodtan, de forradalmi lendületben.

Harcba hívó szóra igen a felelet,
Vérzivatartól rettegni felesleges,
Áldoznám hazámért én is életemet,
Nekem a gyávaság bűn és szégyenletes.

Isaszeg, Pákozd példája előttem áll,
Füstölgő lőpor illatát belélegzem,
Kardok acélos pengése fülembe száll,
Akkor éltem volna, ott lenne végzetem.

Huszárok, tüzérek, gyalogos katonák,
Soraitok között a hívó szó hatott,
Tetteitekről élnek igaz legendák,
Hosszú csaták után nem minden hős halott.

Éljen csak emléke elesett honvédnek,
Mindazoknak, kik önként vonultak hadba,
Hősök nagy múltjából tetteket idézek,
Emlékezve eleink forradalmára.

Volt ki nem magyarként, de magyar lélekkel,
Bölcs szándékkal harcolva, szándéka komoly,
Így élt, küzdött és halt nemesi vérével,
A német Leiningen-Westerburg Károly.

Vérrel mosott földön nemzetünk élni fog,
Megannyi mártír hiába el nem esett,
Őrvidéktől Erdélyig Napjuk felragyog,
Isten Lelke őrködjék emlékük felett!

Van ám hős vér bennünk, szunnyadni ne hagyjuk,
Élessze fel azt a forradalom lángja,
Tüzét, ha kell, még jobban felszítjuk,
Járuljon minden egy nemzet csodájára!

Mert a zsarnokság ma alattomos, aljas,
Sátántól eredő csillagos hatalom,
Népeket emésztő kórsága ártalmas,
Harcomat ellene esküvel fogadom.

Soha nem veszhet el negyvennyolc szelleme,
Míg reá gondolunk, él az emlékezet,
Lássa minden nemzet Európa-szerte,
Hogy egy nép miért vett vállára keresztet.

Ne legyünk már többé világ rabszolgája,
Magyarország maradjon múltjához méltó,
Boruljon a csillagos zászló lángokba,
Isten, Haza legyen forradalmi jelszó!

Metternich, Haynau gonosz lelke kísért,
Ott vannak árulóink hazug szívében,
Hadba lépek az elsikkasztott országért,
Hazaárulás ne maradjon büntetlen!

Nem szabad engedni Magyarország vesztét,
Kultúránk ne legyen rablók martaléka,
Vigyázzuk féltőn nemzetek békességét,
Népek között nyíljék szeretet virága!

Igen, vágyik az ember békéje után,
E békéért küzdeni nem vétek, tudom,
Viselni szent harcot dicséretes talán,
Népünk létében él a forradalom

2012. február 20.

doboz alja
oldal alja