Irodalmi sarok
ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Irodalmi sarok ( A vakok és gyengénlátók alkotásaiból )

Menü

Terhes Gábor


Teljes élet

Tied lesz az egész világ boldogsága,
Ha lelked jó úton jár és szíved tiszta,
Már örökzöld virág lényed betegsége,
Életed nyitott mennyei békességre.

Boldog az, aki szenvedésében erős,
A világ szemében immár született hős,
Mert legyőzte önmagát szent akarattal,
És küzdött, ha kellett, saját halálával.

Bódulatba esve lelkileg sérülten,
Sajgó szívvel élni szinte lehetetlen,
Felépülésedre mégis akad remény,
Életösztönöd a megtestesült erény.

Tolószékben ülve őszinte mosollyal,
Vígan parolázol az egész világgal,
Minden akadályon általkerekezel,
S lelked meg van áldva derűs értelemmel.

Nem beszélsz ugyan, ám jelbeszéded értem,
Igaz barátságod szívemből remélem,
Hangok nélkül is értenek a jó lelkek,
Érzem intéseit baráti kezeknek.

Mi vagyunk azok, akik lelkünkkel látunk,
Ragyogóbb a napfénynél belső világunk,
Pontírás sorain kezünk olvasva jár,
Lelkünket beragyogja az örökös nyár.

Vannak emberek, kik rajtunk segítenek,
Mindegyikük megannyi önzetlen lélek,
Öröm lett szívünknek szívük tisztasága,
Ne feledje Őket az idő múlása!

Teljes átadással, őszintén és tisztán,
Őrangyalként vigyáznak életünk útján,
Önálló életretanítanak minket,
Illesse már Őket nem múló köszönet!

Ki vonja kétségbe élhető sorsunkat?
Ne tápláljon felénk senki se szánalmat!
Tudunk mi létezni teljes egészében,
Mindennapjainkban soha nem ér szégyen.

Milyen titkos forrás adott életerőt?
Miért áldhatom félvakon a Teremtőt?
Talán fel sem fogható emberi ésszel,
Mely hatalom áldott meg lelki erővel.

Nincs ezen világon egyetlen olyan fa,
Amit tomboló szél meg ne rázott volna,
Még ha ága sérült, áll az rendületlen,
Sorsa meg van írva minden levelében.

Emberi sorsok is el vannak rendelve,
Egy erős kéz mindazokat feljegyezte,
Kitartással áldott próbatétel alatt,
És azzal megküzdeni nemes feladat.

Ezért ne féljetek, nem árthat már semmi,
Merjetek álmodni, szerelembe esni,
Ha szeretve hisztek s nincs bennetek aggály,
Létetek útjába nem kerül akadály.

E sorokat bizony biztatásnak szánom,
Fogadjátok szívvel szerény ajándékom,
Legyetek eggyé az örök szeretetben,
Áldjon Titeket a mindenható Isten!

2011. október 28.

doboz alja
oldal alja